PRODUCT
ผลิตภัณฑ์ของเรา
คิโนโกะพลัส
KINOKO PLUS
สูตรใหม่ลดความเสี่ยง 5 โรคร้ายแรงเพิ่มพลังและบำรุงให้ร่างกายมีแรงอ่อนวัยอยู่เสมอ
คิโนโกะพลัส
KINOKO PLUS
สูตรใหม่ลดความเสี่ยง 5 โรคร้ายแรงเพิ่มพลังและบำรุงให้ร่างกายมีแรงอ่อนวัยอยู่เสมอ
อาหารเสริมบำรุงร่างกาย ภูมิคุ้มกัน
ผสานศาสตร์การแพทย์ตะวันตก และสุดยอดสมุนไพรตะวันออก
สามารถเพิ่มคุณสมบัติของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด Macrophage, Granulocyte, Lymphocyte และ Natural Killer Cell ให้ทำงานได้ดีขึ้น โดยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการค้นหาสิ่งแปลกปลอมได้เร็วกว่าเดิม
ช่วยป้องกัน และบรรเทาความเสี่ยง 5 โรคเรื้อรัง
QVITZ.CO.TH ALL RIGHTS RESERVED