PRODUCT
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ทรูแคล
TRUCAL
รวมสุดยอดของการดูแล ฟื้นบำรุงกระดูก และข้อต่อ ด้วยโครงสร้างที่ใกล้เคียง ให้แข็งแรง บรรเทาปวด
ทรูแคล
TRUCAL
รวมสุดยอดของการดูแล ฟื้นบำรุงกระดูก และข้อต่อ ด้วยโครงสร้างที่ใกล้เคียง ให้แข็งแรง บรรเทาปวด
อาหารเสริมบำรุงกระดูก และข้อต่อ
ผสานศาสตร์การแพทย์ตะวันตก และสุดยอดสมุนไพรตะวันออก
กระดูก
Milk Calcium Complex
  • สร้างความแข็งแรงให้กระดูกและฟัน
  • ลดอัตราการสลายตัวของมวลกระดูก
  • ช่วยป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน
Magnesium & Vitamin D3
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึม แคลเซียม และฟอสฟอรัส
ข้อต่อ & น้ำไขข้อ
Type II Collagen
  • เสริมสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน
  • เคลื่อนไหวได้ดีไม่ปวด ไม่ฝืด
Shark Cartilage
  • กระตุ้นการสร้างน้ำไขข้อ
  • ช่วยให้ข้อเข่าเคลื่อนได้สะดวก
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนรู้สึกได้ถึง 4 สัญญาณของกระดูกและข้อที่ดี
QVITZ.CO.TH ALL RIGHTS RESERVED